De parochie der Triniteit "omvat" (delen van) de gemeenten Noordenveld (Dr), Leek (Gn) en Marum (Gn). 

Zij werkt samen met de parochie Maria ten hemel opneming in Assen www.parochieassen.nl en met de parochie Maria ten Hemel Opgenomen in Zuidlaren www.parochiezuidlaren.nl . 

Elke parochie heeft weliswaar een "eigen" pastor maar de pastores uit de drie parochies opereren als een team.

Per 1 jan 2015 worden de drie parochies gefuseerd tot een nieuwe parochie. Zie www.parochieassen.nl onder het kopje "Op weg naar één parochie".